Zesentwintig principes van de Boeddhistische psychologie

Het Wijze hart

 • Zie de innerlijke edelheid en schoonheid van alle menselijke wezens.
 • Mededogen is onze diepste aard. Het komt voort uit onze onderlinge verbondenheid met alle dingen.
 • Wanneer we aandacht verleggen van ervaring naar het ruime bewustzijn dat weet, ontstaat wijsheid.
 • Herken de geestestoestanden die bewustzijn vullen. Ga van ongezonde toestand over op het gezonde.
 • Onze ideeën over het zelf ontstaan door identificatie. Hoe minder we ons vastklampen aan ideeën over het zelf, des te vrijer en gelukkiger we zullen worden.
 • Ons leven heeft een universeel en een persoonlijk karakter. Als we gelukkig en vrij willen zijn, moeten beide dimensies worden gerespecteerd.
 • Opmerkzame aandacht voor elke ervaring werkt bevrijdend. Mindfulness geeft perspectief, evenwicht en vrijheid.
 • Mindfulness op het lichaam staat ons toe ten volle te leven. Ze brengt genezing, wijsheid en vrijheid.
 • Wijsheid weet welke gevoelens aanwezig zijn zonder erdoor in beslag te worden genomen.
 • Gedachten zijn vaak eenzijdig en onwaar. Leer opmerkzaam te zijn op het denken, in plaat van erin verzonken.
 • Er is een persoonlijk en een universeel onbewuste. Gewaarzijn op het onbewuste richten schenkt inzicht en vrijheid.
 • De ongezonde aspecten van onze persoonlijkheid kunnen worden herkend en getransformeerd tot een gezonde uitingsvorm van onze natuurlijke aard.
 • Er zijn zowel gezonde verlangens als ongezonde verlangens. Weet wat het verschil is. Zoek dan te midden ervan vrijheid.
 • Als we vasthouden aan boosheid of haat, zullen we lijden. Het is mogelijk om krachtig, wijs en mededogend te reageren, zonder haat.
 • Begoocheling (chronische onoplettendheid) begrijpt de wereld verkeerd en vergeet wie we zijn. Begoocheling geeft aanleiding tot alle ongezonde geestestoestanden. Bevrijd jezelf van begoocheling en zie met wijsheid.
 • Pijn is onvermijdelijk. Lijden niet. Lijden komt voort uit je vastklampen. Stop met je vast te klampen en wees vrij van lijden.
 • Wees opmerkzaam op intentie. Intentie is de kiem die onze toekomst creëert.
 • Wat we bij herhaling visualiseren verandert ons lichaam en bewustzijn. Visualiseer vrijheid en mededogen.
 • Wat we herhaaldelijk denken bepaalt onze wereld. Vervang uit mededogen ongezonde gedacht door gezonde.
 • De kracht van concentratie kan worden ontwikkeld door innerlijke oefening. Concentratie maakt bewustzijn ontvankelijk door diepe dimensies van genezing en inzicht.
 • Deugd en integriteit zijn noodzakelijk voor echt gelukt. Behoed je integriteit met zorg.
 • Vergeving is zowel noodzakelijk als mogelijk. Het is nooit te laat om vergeving te zoeken en opnieuw te beginnen.
 • Er bestaat geen scheiding tussen innerlijk en uiterlijk, zelf en ander. Door voor onszelf te zorgen, zorgen we voor de wereld. Door voor de wereld te zorgen, zorgen we voor onszelf.
 • De weg van het midden ligt tussen alle tegenstellingen. Verblijf in het midden en vind welzijn waar je ook bent.
 • Laat meningen los, maak jezelf vrij van standpunten. Sta open voor mysterie.
 • Een vredig hart brengt liefde voort. Wanneer liefde lijden ontmoet, veranderd ze in mededogen. Wanneer liefde geluk ontmoet, verandert ze in vreugde.

Bron: Het wijze hart, Jack Kornfield


Tags

boeddhistische psychologie, het wijze hart, jack kornfield


Misschien vind je dit ook leuk:

 • Wij hier in het westen kunnen veel leren uit het oosten.
  ikzelf doe ChiNeng ChiQong oefeningen.
  Maakt je lichamelijk en mentaal sterker.
  Voor iedereen een aanrader….

  Als je iets wilt pakken, moet je het heel even loslaten. Als je iets wilt loslaten, moet je het heel even pakken…

 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
  Gratis Meditatie voor Loslaten Just Be You

  Download Gratis Mediatie Loslaten van Angst,
  Zorgen en Stress

  >